Kalendarium
< December 2020 >
December 2020
1 dec.

Plenum. Genomförs digitalt. Föredrag av docent Sigrid Schottenius Cullhed.
Nefas: Filomela och det outsägliga.

15 dec.

Förvaltningsutskottet sammanträder