Kalendarium
< September 2019 >
September 2019
3 sep.

Plenum. Föredrag av professor Lena Liepe, pristagare Gad Rausings pris 2019. 
Nationalmuseer och nationalism under 1800-talets andra hälft: Statens Historiska Museum och Nationalmuseet i Köpenhamn

 

12-13 sep

Konferens. Revisiting the May Fourth: An International Symposium in Commemoration of the Centennial of the New Culture Movement in Chin. Professor Torbjörn Lodén

17 sep.

Förvaltningsutskottet sammanträder

23 sep.

Konferens. Bernadotteprogrammet

25-26 sep.

Konferens. Life-line or Collaboration? Active contacts with Churches in Totalitarian societies. Professor Anders Jarlert. I Lund

28-29 sep.

Konferens. Underground and Lifeworld: Late Soviet Unofficial Culture as a Socio-Aesthetic Phenomenon. Professor Per-Arne Bodin och Maria Engström. I Stockholm