Kulturfastigheter
BORGS BY PÅ ÖLANDFlygfoto: Caroline Kindblom


Borgs by i Algutsrums socken på Öland är en liten radby med bara två gårdar. Den ligger mellan N. Möckleby och Färjestaden. Till byn hör en stor slåtteräng som sköts på traditionellt vis. Den är särskilt vacker på våren när orkidéerna blommar. 
Här finns också Ölands största fornborg – Gråborg – och ruinen av S:t Knuts kapell från medeltiden.

Byggnaderna som finns i byn i dag är från 1800-talet, men här har funnits bebyggelse ända sedan forntiden. Bebyggelsen är ordnad på sedvanligt öländskt manér, gårdarna är byggda på en långsmal tomt, och de vasstaktäckta uthusen i U-form har portlider som stänger mot vägen. I den inre änden av tomten ligger bostadshusen. En mur skiljer trädgård från fägård. Vid sidan av gårdarna finns en smedja och en väderkvarn.
     När Vitterhetsakademien köpte området 1945 var huvuddelen av åkrarna igenväxta. Odlingslandskapet har därefter undan för undan återförts till sitt tidigare utseende och de gamla åkerytorna har tagits fram.

Gråborg eller Backa Borg byggdes som en försvarsanläggning under den oroliga folkvandringstiden, mellan 300 och 700 e.Kr, då hela Europa skakades av romarrikets söderfall och stora folkomflyttningar skedde. Under 1100-talet började Gråborg användas som en fredlig, internationell handelsplats. Nästan samtliga medeltida fynd från Gråborg tyder på en fredlig handelsverksamhet och de militära fynden är få. Muren förbättrades, den gjordes tjockare och höjdes. Då fick den också sina murade portbyggnader, en i nordväst och en i söder.
     År 2007 genomfördes magnetometerundersökningar i och kring Gråborg. Syftet var att få en uppfattning om vilka magnetiska avtryck som fanns i och kring fornborgen, som kan indikera mänsklig aktivitet. En tolkning av dessa undersökningar presenteras i boken Gråborg på Öland.

 S:t Knuts kapell, som byggdes intill Gråborg, består av långhus, kor och absid och kan ha byggts på 1100-talet. Det var inte en sockenkyrka, utan sköttes av medeltida handelsgillen som fanns i många städer runt Östersjön. Dessa kallades Knutsgillen och hade som uppgift att ge rättsskydd, ekonomisk hjälp och social gemenskap. Handeln och sjöfarten var livlig över Östersjön och hjälp behövdes ofta, eftersom pirater härjade i området. 

 

Film – Arkeologen Emma Rydnér berättar om Borgs by, St Knuts kapell och Gråborg


BILDSPEL

> Bilder från besöksmål i Borgs by


LÄS MER OM GRÅBORG

> Göran Tegnér (red.), Gråborg på Öland. Om en borg, ett kapell och en by. 2008

> Eje Rosén, Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland. 2005


FRI ENTRÉ

Öppet för besökare året runt men särskilt vackert på våren och sommaren


BESÖKSMÅL INOM OMRÅDET
1. Typisk öländsk radby
2. S:t Knuts kapell
3. Gråborg, Ölands största ringmur
4. Mellanängen. Gammal ängsmark
5. Rastplats med gräsmark inramad av björk och hassel
6. Borgs ängar. Löväng med blomsterrik slåttermark
7. Smedja med redskap i gammal arbetsmiljö
8. Väderkvarnen, en typisk öländsk s.k. stubbkvarn
9. Viss försäljning av akademiens böcker m.m och en gårdsbutik.
VANDRINGSLEDER

Det finns två korta vandringsslingor tillgängliga för egna vandringar. Den som önskar längre vandringar kan använda den led som går till naturreservatet Jordtorpsåsen (4 km). Ett annat alternativ är den långa slingrande leden till Ismantorps borg (16 km).
 

Karta över vandrigngsleder 

CYKELLED
Ölands egen cykelled Ölandsleden passerar i öst-västlig riktning längs landsvägen ca 200 m norr om Borgs ägor.


> Hyr stuga i Borgs byFoto: Gustaf Trotzig

 

> Borgs by  |  Vägbeskrivning