Ledamoter
Svenska korresponderande ledamöter
Alm, Göran
invald 1.6.2010 (266)
Fil. dr, f.d. chef för Bernadottebiblioteket, Kungl. slottet
alm.diaton (at) gmail.com
Bergquist, Lars
invald 10.1.2000 (259)
författare, f.d. ambassadör
cnynas (at) abo.fi
G%c3%b6ran blomqvist web
Blomqvist, Göran
invald 4.6.2019 (273)
fil.dr, f.d. direktör vid Riksbankens Jubileumsfond.
goran.blomqvist (at) comhem.se
Bonnier  ac
Bonnier, Ann Catherine
invald 3.6.2014 (271)
docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet
acb.kyrkor (at) gmail.com
Cullberg, c
Cullberg, Carl
invald 10.1.2000 (260)
docent, f.d. landsantikvarie och chef för Bohusläns museum

Img 4203
Ferm, Olle
invald 5.2.2013 (270)
professor i medeltidshistoria, research fellow vid Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet
olle.ferm (at) historia.su.se
Fritz, b335
Fritz, Birgitta
invald 9.1.1996 (257)
docent, f.d. huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium och ansvarig för medeltidssamlingarna i Riksarkivet
ingabirgitta.fritz (at) gmail.com
Gavel adams
Gavel Adams, Ann-Charlotte
invald 3.2.2015 (272)
professor i skandinavistik vid University of Washington
lotta (at) uw.edu
Gejrot 03
Gejrot, Claes
invald 7.6.2011 (268)
docent, huvudredaktör för svenskt Diplomatarium
claes.gejrot (at) riksarkivet.se
Johnny hagberg
Hagberg, Johnny
invald 8.1.2013 (269)
kyrkoherde em., prost h.c., teol. dr h.c.
jarpas.pastorat (at) svenskakyrkan.se
Lagerqvist, l336
Lagerqvist, Lars O.
invald 2.1.1992 (252)
fil.lic., f.d. museidirektör vid Kungl. Myntkabinettet
willows.lars (at) telia.com
Ranius, a337
Ranius, Allan
invald 5.2.1991 (251)
f.d. stiftsbibliotekarie

Rausing, b
Rausing, Birgit
invald 3.10.2000 (261)
fil. dr h.c.
bgrshf (at) telia.com
Sj%c3%b6str%c3%b6m, i334
Sjöström, Ingrid
invald 12.1.1999 (258)
docent, f.d. chef för Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet
ingrid.c.sjostrom (at) gmail.com
G. trotzig
Trotzig, Gustaf
invald 12.1.2010 (265)
professor emeritus i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, f.d. akademiråd
trotziggustaf (at) gmail.com
%c3%85kerlund  a
Åkerlund, Agneta
invald 11.1.2011 (267)
docent i arkeologi vid Stockholms universitet, f.d. länsantikvarie i Uppsala län
Akerlund.Agneta (at) gmail.com