Publikationer
Fornvännen

 

  

Fornvännen – tidskrift för svensk antikvarisk forskning som ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien i samarbete med Historiska museet.

 

 

Redaktion

 

Ansvarig utgivare och huvudredaktör

Mats Roslund, mats.roslund(at)ark.lu.se

 

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript

Peter Carelli,  fornvannen(at)vitterhetsakademien.se

 

Redaktörer

Herman Bengtsson, herman.bengtsson(at)upplandsmuseet.se

Åsa M Larsson, asa.larsson(at)raa.se

Christina Fredengren, christina.fredengren(at)shm.se

 

Teknisk redaktör

Kerstin Öström, kerstin(at)vinghasten.se

 

Författarinstruktioner (Pdf

 

Adress

Fornvännen, Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm

 

 

Digital publicering av Fornvännen


Fornvännens innehåll publiceras digitalt (open access) på plattformen DiVA sex månader efter tryck, via Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarietämbetet: http://raa.diva-portal.org/

Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens bibliotek.

 

 

Prenumerationer (ISSN 0015-7813)

 

Lösnummer 60 kr
Prenumerationspris årg. 114 (2019) 200 kr
Internationell prenumeration 250 kr

 

Prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar administreras : 

Vitterhetsakademiens kansli, Box 5622, 
114 86 Stockholm

 

E-post: fornvannen(at)vitterhetsakademien.se