Kungl. Vitterhetsakademin

Vitterhetsakademiens stöd till Ukraina

Vitterhetsakademien stödjer forskare i Ukraina både som enskild organisation och i samarbete med andra akademiska organisationer. Den akademiska friheten är viktig för samhällsutvecklingen och en grundpelare i en fungerande demokrati. Därför är det angeläget att på olika sätt stötta det ukrainska forskningssamhället.

Andra internationella engagemang

Vitterhetsakademien agerar också till stöd för Ukraina, dess medborgare och akademiska institutioner som medlem av flera internationella akademiska samarbetsorganisationer. Läs mer om de olika organisationernas engagemang under länkarna nedan.

UAI – uttalande till stöd för Ukraina
ALLEA Board – Statement on the Suspension of the Russian Academy of Sciences and the National Academy of Sciences of Belarus
ALLEA– uttalande till stöd för Ukraina
Scholars at risk (SAR) Appeal to European Governments and EU Institutions

Forskningsstöd till ukrainska forskare

Akademien har donerat medel till den Polska Vetenskapsakademiens hjälpprogram för ukrainska forskare som flyr från krigsområden i Ukraina. Läs mer här.

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter

Kommittén följer situationen för forskare världen över som utsätts för olika former av rättsövergrepp. Arbetet baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra internationella konventioner, och bedrivs självständigt bland annat med utgångspunkt i specifika fall och frågor som uppmärksammats av nätverkets sekretariat.

I kommittén sitter representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Sveriges unga akademi, och den ingår i det internationella nätverket The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN). Mer om kommittén.

Vitterhetsakademien och Gustav Adolfs Akademien uttrycker oro för det ukrainska kulturarvet (yttrande den 1 mars 2022)

Med anledning av situationen i Ukraina har ett yttrande ställts till Ryska ambassadören i Stockholm, Ryska Vetenskapsakademien, Det ryska statsarkivet i Moskva, Det ryska statsarkivet för litteratur och konst i Moskva, Ryska statsbiblioteket i Moskva, Ryska nationalbiblioteket i S:t Petersburg, Statliga historiska museet i Moskva samt Eremitaget i S:t Petersburg. Läs hela yttrandet.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien