Kungl. Vitterhetsakademin

Tio kungliga akademier i tid och rum

föreläsningsserie om de tio nationella akademierna

Föreläsningsserien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Akademierna har sin betydelse i en tid som vår. Genom att vara icke vinstdrivande och oberoende från staten kan de slå vakt om det fria ordet och den fria forskningen. H.M. Konungen är Högste beskyddare för ett flertal akademier och andra lärda samfund i Sverige. 

Läs mer om de kungliga akademierna
I en skrift Pdf, 8.3 MB. från 2023 (ursprungligen publicerad 2019) beskrivs de tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive ansvarsområden.

Program

Tid och plats: lördagar i Konstakademiens Hörsal

Se föreläsningarna i efterhand
Föreläsningarna filmas och kan ses i efterhand via Konstakademiens YouTube-kanal

GENOMFÖRDA FÖREDRAG

LÖRDAG DEN 26 AUGUSTI KL. 13-14

Konstakademien – Kungl. Akademien för de fria konsterna

Preses Helena Tallius Myhrman berättar om Konstakademiens mångsidiga verksamhet vars uppdrag är att verka för att konst och arkitektur ges den vikt och det stöd som behövs för att berika ett levande samhälle.

läs mer

LÖRDAG DEN 16 SEPTEMBER KL. 13-14

Kungl. Vetenskapsakademien

Professor Karl Grandin, föreståndare för Kungl. Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria, berättar utifrån Vetenskapsakademiens rika historia om dess utveckling fram till idag med att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

läs mer

LÖRDAG DEN 30 SEPTEMBER KL. 13-14

Vitterhetsakademien – Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Preses Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar.

Se föredraget i efterhand här

läs mer

LÖRDAG DEN 14 OKTOBER KL. 13-14

Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Styresmannen, docent Björn von Sydow berättar om Krigsvetenskapsakademins förnyade inriktning sedan tio år tillbaka. Akademien har startat ett fördjupat studiearbete kring säkerheten och totalförsvaret i ljuset av Rysslands angrepp på sina grannländer. Både militära och civila förhållanden studeras och ett stort antal böcker har publicerats. Ett nytt projekt håller just på att växa fram. Akademien kan i detta värv beskrivas som en självständig tankesmedja.

läs mer

FREDAG DEN 20 OKTOBER KL. 13-14 (OBS! FREDAG)

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Ordförande Anders Grenstad berättar om bakgrund till Kungl. Örlogsmannasällskapet – Sveriges Marina Akademi. Därefterredogör ledamöterna Niklas Granholm och Per Edling för två aktuella arbeten från verksamhetens vetenskapsgrenar.

läs mer

LÖRDAG DEN 28 OKTOBER KL. 13-14

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

”Blott Sverige svenska krusbär har – om våra odlade växters historia och framtid”. Professor Roland von Bothmer berättar om hur kulturväxterna har blivit en av grunderna för samhällets utveckling och välståndet vi upplever i dag. Hur mänsklig och naturlig selektion har resulterat i unika lokala anpassningar till de förutsättningar som råder i olika delar av landet och hur växtförädlingen även framgent kan bidra i ett förändrat klimat.

läs mer

LÖRDAG DEN 11 NOVEMBER KL. 13-14

Kungl. Musikaliska Akademien

Ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist berättar om angelägna beslut, fascinerande händelser och betydande personligheter i akademiens historia, ackompanjerad av pianisten Anna Christensson.

läs mer

FREDAG DEN 24 NOVEMBER KL. 13-14 (OBS! FREDAG)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Preses Marcus Wallenberg berättar om Sverige som ett land med stark ingenjörstradition och betydelsen av detta för vår styrkeposition som innovationsland i världen.

läs mer

LÖRDAG DEN 25 NOVEMBER KL. 13-14

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Preses Lars-Erik Edlund berättar om Gustav Adolfs Akademiens mångsidiga verksamhet som främjar forskning om svensk folklig kultur. Detta innefattar i bred mening den folkliga kulturen i Sverige och övriga Norden samt de inhemska minoriteterna, och gäller såväl förhistorisk och historisk tid som nutid. I föredraget exemplifieras detta breda verksamhetsfält.

läs mer

LÖRDAG DEN 2 DECEMBER KL. 13-14

Svenska Akademien

Ständige sekreteraren Mats Malm berättar om hur Svenska Akademien arbetar för det svenska språket och den svenska litteraturen enligt sitt uppdrag från 1786, och för den internationella litteraturen genom Nobelpriset, en uppgift som kom till vid 1900-talets början.

läs mer

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien