Kungliga Vitterhetsakademin

Fonder och stiftelser

Under årens lopp har Akademien tillförts ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. De flesta av fonderna har mycket bestämda uppgifter om till vilka ändamål medlen skall användas. Andra ändamål än de angivna kan inte komma ifråga. Vilka stiftelser och fonder som är aktuella kan variera.
Ansökan är stängd. Nästa utlysning öppnar den 1 februari 2022.

Publicerad den  

Information

Ansökan är stängd. Nästa utlysning öppnar den 1 februari 2022.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan


BRUSEWITZ DONATIONSFOND

För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND

Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING - inrättad år 1988 av fil. dr. Agnes Geijer (1898–1989).

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom det textilhistoriska området genom utdelning av anslag till enskilda personer eller projekt i något av de fem nordiska länderna eller till projekt som är gemensamt för några av länderna. Mer information om stiftelsens bakgrund och ändamål Pdf, 61.5 kB.. För frågor om ett projekt kan få bidrag hänvisas till utdelningsnämndens ordförande Tom Bergroth.

Digital ansökan. Frågor om ansökningssystemet per e-post till: kansli@vitterhetsakademien.se

STIFTELSEN NILS GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND

För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

STIFTELSEN GIHLS FOND

Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

STIFTELSEN S.B.F. JANSSONS MINNESFOND

Stipendier kan sökas av studerande och forskare vid svenska universitet och högskolor för att bedriva studier eller forskning på Island inom områdena nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.

Digital ansökan. Frågor om ansökningssystemet per e-post till: kansli@vitterhetsakademien.se

STIFTELSEN B. KLINGSPORS FOND

Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

För tryckning av arkeologiska arbeten.

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND

Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.


Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

Digital ansökan. Frågor per e-post till: kansli@vitterhetsakademien.se

BRUSEWITZ DONATIONSFOND För bevarande och undersökning av fornminnen i Västergötland.

Hanna Åkerström, Uppsala universitet, 138 000 kr

STIFTELSEN ENBOMS DONATIONSFOND Företrädesvis forskning i Medelhavsområdet.

Masa Dizdar, Stockholms universitet, 120 000 kr
Therese Emanuelsson-Paulson, Stockholms universitet, 80 000 kr
Åke Engsheden, Stockholms universitet, 92 000 kr
Johan Eriksson, Uppsala universitet, 30 000 kr
NN, Göteborgs universitet, 125 000 kr
Svante Fischer, Stocksund, 214 000 kr
NN, Göteborgs universitet, 90 000 kr
Lars Karlsson, Uppsala universitet, 90 000 kr
Patrik Klingborg, Uppsala universitet, 143 200 kr
Matti Leino, Stockholms universitet, 65 000 kr
Johan Ling, Göteborgs universitet, 305 000 kr
Romain Mougenot, Stockholms universitet, 120 000 kr
Tuomo Nuorluoto, Uppsala universitet, 100 000 kr
Cecilia Olovsdotter, Svenska Institutet i Rom, 40 000 kr
Robin Rönnlund, Svenska institutet i Athen, 270 600 kr
Filmo Verhagen, Uppsala universitet, 61 850 kr
Jenny Wallensten, Svenska institutet i Athen, 106 600 kr

STIFTELSEN AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING

Stiftelsen Agnes Geijers fond främjar vetenskaplig forskning i Norden inom det textilhistoriska området. Anslag kan utdelas till enskild person eller projekt.

Eva Andersson Strand, Köpenhamns universitet, 653 314 kr
Mari-Louise Franzén, Brottby, 200 000 kr
Git Skoglund, Göteborg, 85 000 kr och 120 000 kr
Eva Sundström, Gustavsberg, 200 000 kr
Jenni Suomela, University of Helsinki, 52 930 kr
NN, University of Helsinki, 54 582 kr

STIFTELSEN GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND
För arkeologisk utgrävning och bearbetning (företrädesvis Gamla Uppsala och Närke).

John Ljungkvist, Uppsala universitet, 150 000 kr
Martin Rundkvist, Uniwersytet Lódzki, 50 000 kr

DR CARL KEMPES STIFTELSE För främjande av vetenskaplig forskning inom kulturminnesvården.

Sara Cousins, Stockholms universitet, 184 000 kr
Björn Hasselgren, Uppsala universitet, 50 000 kr
Patrick Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet, 200 000 kr

STIFTELSEN GIHLS FOND Stipendier avsedda för studier vid Svenska Institutet i Rom.

Peter Carelli, Statens historiska museer, Stockholm, 30 000 kr
Masa Dizdar, Stockholms universitet, 60 000 kr
Camilla Annerfeldt, European University Institute, 40 000 kr
Sigrid Schottenius Cullhed, Uppsala universitet, 18 900 kr
Camilla Kandare, Sollentuna, 20 000 kr
Johan Vekselius, Stockholms universitet, 39 000 kr
Cecilia Olovsdotter, Svenska Institutet i Rom, 24 300 kr
Therese Emanuelsson-Paulson, Stockholms universitet, 33 000 kr
Eric Cullhed, Uppsala universitet, 32 700 kr

STIFTELSEN S. B. F. JANSSONS MINNESFOND

Stipendier för studier på Island. Gäller Islands språk, litteratur och kultur.

Jessica Holmlund, Uppsala universitet, 27 200 kr
Anton Larsson, Stockholms universitet, 18 000 kr

STIFTELSEN KLINGSPORS FOND Arkeologisk forskning och utgrävningar (företrädesvis Halland och Västergötland).

Rose-Marie Eriksson, Högskolan i Borås, 50 000 kr

STIFTELSEN LINDS FOND

Avser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning. Kan också gälla utgivning av ”gamla litteraturminnesmärken”.

Inga beviljade ansökningar

STIFTELSEN OSCAR MONTELII FOND

Tryckning av arkeologiska arbeten.

Markus Fjellström, Stockholms universitet, 20 000 kr
Joakim Kjellberg, Uppsala universitet, 20 000 kr
Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, 20 000 kr
Birgitta Åkesson, 29 000 kr

STIFTELSEN GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND Främjar historisk forskning i första hand i Jämtland och Västernorrland, i andra hand i övriga Sverige.

Maj-Britt Andersson, Newmaninstitutet, 30 000 kr
Fedir Androshchuk, Uppsala universitet, 80 000
Jenny Hagenblad, Linköpings universitet, 64 000
Olof Holm, 50 000
Madeleine Nilsson, Västernorrlands museum, 40 000
Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, 50 000

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien