Kungl. Vitterhetsakademin


Adlerbeth, Jacob
f. 1785-05-21 — d. 1844-09-02
Friherre, protokollssekreterare, sedan förste expeditionssekreterare vid Ecklesiastikexpeditionen; fornforskare.

Arbetande ledamot
- Invald 1818-01-20 (nr 50)

Preses 1928 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB och KVHAA (ATA).
Se: Förteckning över Götiska förbundets och Jacob Adlerbeths arkiv, utg. av ATA, RAÄ, 1984.

SBL, SMoK.

F. Böök, Svensk vardag (1922, s. 84–90);
—, Fem porträtt (1929, s. 71–102);
V. Gödel, Riksantikvarieämbetet (1930);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
R. Hjärne, Götiska förbundet ... (1878);
L. Landen, J. A. (Filologiskt arkiv 39,1997);
M. af Pontin, Minne af friherre J. A. (1846);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
P. G. Vejde, Ramsjöholm (1921).


Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien