Kungl. Vitterhetsakademin


Anjou, Lars Anton
f. 1803-11-18 — d. 1884-12-13
Statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet, slutligen biskop i Visby, kyrkohistoriker.

Hedersledamot
- Invald 1855-11-20 (nr 67)

Preses 1856 (2. h), 1863 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Nordiska museet.

SBL.

Boken om Gotland, 1–2 (1945); O. W. Lemke, Visby stifts herdaminne (1868, s. 58 f.); H. Wieselgren, I gamla dagar och i våra (1900, s. 366–372).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien