Kungl. Vitterhetsakademin


Berch, Carl Reinhold
f. 1706-01-29 — d. 1777-12-22
Sekreterare i Antikvitetsarkivet, slutl. kansliråd, historisk och kulturhistorisk författare, numismatiker.

(KVittA) Svensk ledamot


- Invald 1754-07-24 (nr 7)BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i ATA, KB och UUB.
Självbiografi (i Äldre svenska biografier, utg. av H. Schück, 4 = Uppsala universitets årsskrift, 1916:2. Program, 1916).
Utgivna brev: Lettres parisiennes: adressées à ses amis, 1740–1746 (Romanica Stockholmiensia, 17, utg. J. Heidner (1997).

SBL, SMoK.

G. Adde, C. R. B:s anteckningar om ryska vetenskapsakademiens bibliotek i Petersburg 1735 (NTBB, 1924, s. 56–63);
V. Gödel, I Kungl. slottets biblioteksflygel (1927);
—, Riksantikvarieämbetet (1930);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
L. Looström, I svenska konstnärskretsar (1916);
H. Palmsköld, Berch eller ej? Författaren till den första texten om konstakademin (VSLÅ 1995);
H. Schück, Minne af C. R. B. (SA:s handlingar ifrån år 1886, 28, 1917);
—, Ett porträtt från frihetstiden. C. R. B. (1923, omtr. i dens., Svenska bilder, 5, 1941);
—, KVHAA;
E. af Sotberg, Framledne … C. R. B:s lefverne (KVittA Handl., 3, 1780, s. 245–305).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien