Kungl. Vitterhetsakademin


Brahe, Magnus
f. 1790-09-02 — d. 1844-09-16
Greve, generallöjtnant, senare riksmarskalk.

Hedersledamot
- Invald 1834-02-25 (nr 47)

Preses 1834 (2. h), 1844 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA samt i Rydboholms arkiv.

SBL, SMoK.

B. von Beskow, [personalier] (1844); M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882), s. 277–284; G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933);N. Nilsson-Stjernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen. Striden och makten över utgifterna 1809–1844 (1946); [Nekr. över B.] i KrVA:s Handl. 1844 och KVA Handl. s. å.;H. Schück, KVHAA; K. Wichman, Karl XIV Johans regering och den liberala oppositionen under 1830-talets senare hälft (1927, s. 24 f.).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien