Kungl. Vitterhetsakademin


Carlson, Fredrik Ferdinand
f. 1811-06-13 — d. 1887-03-18
F.d. professor i historia vid Uppsala universitet, förutvarande statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet.

Arbetande ledamot
- Invald 1855-11-20 (nr 86)

Hedersledamot
- Invald 1881-03-01 (nr 83)

Preses 1875 (2. h), 1883 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA.

SBL, SMoK.

C. A[nnerste]dt, [nekr.] (HT, 7, 1887, s. 202 ff.); Gertz, s. 198; B. Hildebrand i PHT, 40, 1939–40, s. 164 f.; G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945); C. T. Odhner, F. F. C. (KVA Lefnadsteckningar, 4, 1899–1912, h. 3, s. 83–111); C. H. Rundgren, Inträdestal [över C.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 2, 1887, s. 9–126, 891–897); H. Schück, SA; L. Stavenow, Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historieskrivning (1928, s. 45 ff.); —, Historisk tidskrift och den historiska vetenskapen i vårt land under ett halvt sekel (HT, 51, 1931, s. 4 f); R. Torstendahl, F. F. C. 1811–1887 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).

 

Även
Hedersledamot
- Invald 1881-03-01 (nr 83)

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien