Kungl. Vitterhetsakademin


Curman, Jon Sigurd
f. 1879-04-29 — d. 1966-02-14
yggnadsråd, konsthistoriker och medeltidsarkeolog, riksantikvarie.

Arbetande ledamot Ha
- Invald 1923-05-16 (nr 153)

Sekreterare 16.5.1923–30.4.1946. Preses 1951–1955

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Arkiv i ATA och en liten del i RA.

SBL, SMoK.

E. Antell (red.), Tema: S. C. som kulturminnesvårdare och museiman, (1991);
K. Asplund, S. C.: en minnesteckning (1966);
V. Edman, En svensk restaureringstradition: tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn (1999);
R. Pettersson, Fädernesland och framtidsland: S. C. och kulturminnesvårdens etablering (2001);
R. Pettersson & B Sundin, S. C., Nämforsen och det ”kultiverade kraftverket” (2001);
P. Sjögren, S. C:s boksamling i Umeå universitetsbibliotek (Samhällsforskning kring historiska problem, red. J. Björklund, 1977, s. 203–208);
J. Tuneld, S. C.: 29/4 1879–14/2 1966 (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1957–1972, 1978, s. 319–346);
A. Åman, S. C., riksantikvarie – ett porträtt (2008).

Festskrifter:
Ædes sacræ antiquæ a S. C. restauratæ (Till S. C. den 29 april 1929 – på 50-årsdagen);
Ad patriam illustrandam: hyllningsskrift till S. C. 30 april 1946, red. A. Schück och B. Thordeman med biträde av D. Selling.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien