Kungl. Vitterhetsakademin


De Geer, Louis Gerard
f. 1818-07-18 — d. 1896-09-24
Friherre, justitiestatsminister, sedan president i Svea hovrätt, kansler för rikets universitet; författare.

Hedersledamot
- Invald 1859-06-07 (nr 72)

Preses 1868 (2. h), 1875 (1. h), 1878 (2. h), 1884 (2. h), 1889 (2. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA.
L. D. G., Minnen, 1–2 (1892); Ur L. D. G:s brevsamling (1929).

SBL, SMoK.

F. Böök, Fem porträtt (1929, s. 197–264) (L. D. G. som författare); P. J. Ehrenheim, Inträdestal [över D. G.] (SA:s handl. ifr. år 1886, 12, 1897, s. 17–86); Gertz, s. 200; G. Rexius, Det svenska tvåkammarsystemets tillkomst och karaktär (1915); H. Schück, SA;SLB 1900–1935 (1939–50, s. 118);O. P. Sturzen-Becker i Svea, 20, 1864, s. 71–77; H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 5–16).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien