Kungl. Vitterhetsakademin


Edelcrantz, Abraham Niclas
f. 1754-07-29 — d. 1821-03-15
Överintendent, förste direktör för de K. teatrarna, slutligen friherre (1815) och president i Kommerskollegium.

Hedersledamot
- Invald 1808-06-14 (nr 28)

Preses 1813 (2. h), 1820 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Brevsamling i KB.

SBL, SMoK.

F. Egerström, A. N. C-E., Landtbruksakademiens förste direktör (1924); J. af Forselles, A. N. C.-E. och hans omgifning (1903); H. Schück, KVHAA; —, SA.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien