Kungl. Vitterhetsakademin


Forssell, Hans Ludvig
f. 1843-01-14 — d. 1901-07-31
Statsråd och chef för Finansdep:tet, docent i historia vid Uppsala universitet, slutl. president i Kammarkollegium.

Arbetande ledamot
- Invald 1878-03-26 (nr 101)

Preses 1880 (2. h), 1885 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA, KB och SA.

SBL, SMoK.

H. Schück, Nordisk tidskrifts födslovåndor: Hans Forssell och Letterstedtska Föreningen (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 2000 (76, s. 233–242);
—, H. F.: historiker, publicist, statsråd (2001);
—, H. F. 1843–1901 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
J. Torbacke, Hans Forssell – en bortglömd begåvning (Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 2002, 78, s. 53–64).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien