Kungl. Vitterhetsakademin


Frykman, Erik
f. 1919-04-18 — d. 2010-07-22
Professor i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, vid Göteborgs universitet.

Arbetande ledamot Ff
- Invald 1982-11-02 (nr 379)

Sekreterare 3.11.1987–31.12.1992

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER
S. Allén, Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2010, … Erik Frykman (1919–2010), (i KVVS, Årsbok 2011, s. 103-106);S. Strömholm, [nekr.] i KVHAAÅ 2011, s. 67-77.

Nekr. i DN 30/8 2010 av B. Olinder & R. Paul.

Festskrifter: 
Vid pensioneringen: Papers on language and literature, presented to Alvar Ellegård and Erik Frykman, ed. S. Bäckman & G. Kjellmer (1985).
Hyllningsskrift vid avgången från sekreterarskapet i KVHAA: Analecta Frykmaniana being A selection of poetry and prose by Erik Frykman Esq., Ph. D., F.B.A., etc. etc. ... as subreptitiously collected from the author’s friends in the said Academy (1992).

 

 

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien