Kungl. Vitterhetsakademin


Gyldenstolpe, Nils Philip
f. 1734-02-19 — d. 1810-02-20
Greve, f.d. landshövding, i Gävleborgs län, f.d. överkammarherre.

Hedersledamot
- Invald 1791-02-15 (nr 16)

Preses 1799 (1. h), 1804 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA.
[J. G. Oxenstiernas brev till G. tr. i] Lewenhauptska arkivet på Sjöholm, 1, utg. af A. Lewenhaupt (1919).

SBL, SMoK.

F. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 (1940); Svenska memoarer och bref, 6, Bref från Elis Schröderheim, utg. af O. Levertin (1902); H. Schück, KVHAA; —, SA; E. Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt, 1–3 (2:a uppl., 1893–94); J. O. Wallin, Inträdestal [över C.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 6, s. 3–22).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien