Kungl. Vitterhetsakademin


Hamilton, Henning Ludvig Hugo
f. 1814-01-16 — d. 1886-01-15
Greve, statsråd, sedan envoyé i Köpenhamn, kansler för rikets universitet.

Arbetande ledamot
- Invald 1847-11-16 (nr 80)

Avsade sig hedersledamotskapet 1881Hedersledamot
- Invald 1858-05-04 (nr 69)

Preses 1854 (2. h), 1859 (2. h), 1869 (2. h), 1872 (1. h), 1874 (2. h), 1878 (1. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB, LUB och i arkivet på Barsebäck.
Ur H. H:s brefsamling, ett urval utg. af G. Carlquist, 1–2 (1914); H. H., Anteckningar rörande förhållandet mellan Sverige och Danmark 1863–1864, utg. av A. Friis och E. Hedin (1936); A. Friis, Kong Oscar II:s Breve til H. H. (Danske Magazin, 7:2, 1938, s. 169–191).

SBL, SMoK.

De Geers, Hedins, Möllers m. fl. ovan under nr 57 (Manderström) anförda arbeten;Gertz, s. 197; C. Hallendorff, H. H. och religionsfrihetsfrågan 1857 (H:s Från Karl XV:s dagar, 1924, s. 46–64); B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934, s. 281 f.); G. Jacobson, En tidningsfejd kring H. H. (HT 51, 1931, s. 463–475); T. Nilsson, Skandalen H. H. Ett fall för 1880-talets press (Presshistorisk årsbok 1993, s. 16–31); C. G. Palmgren, Gåtan H. H. (2000); H. Schück, SA.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien