Kungl. Vitterhetsakademin


Ihre, Albrecht Elof
f. 1797-10-06 — d. 1877-08-09
Statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet, tf. chef för Utrikesdepartementet, senare friherre (1843) och statsminister för utrikes ärendena.

Hedersledamot
- Invald 1842-11-22 (nr 54)

Preses 1843 (1. h), 1846 (2. h), 1850 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB.

SBL (i släktart.), SMoK.

T. Gihl, Utrikesförvaltningen från 1809 till närvarande tid (Den sv. utrikesförvaltningens hist., 1935); A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitets bibliotek, 1–2 (1949, biogr. i 1, s. 415–419);C. Toll, Ännu ett arabiskt sigill med svenskt namn – A. E. I. i Konstantinopel 1824–1831 (Meddelanden från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 14, 1989).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien