Kungliga Vitterhetsakademin


Ihre, Johan
f. 1707-03-14 - d. 1780-12-01

Professor skytteanus vid Uppsala universitet, tit. kansliråd; nordisk och germansk filolog och en föregångare till Rask och Jacob Grimm i utarbetandet av lagarna för den germanska ljudskridningen.

(KVittA) Svensk ledamot


- Invald 1755 (nr 8)BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB, se A. Grape, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitets bibliotek, 1–2 (1949).

SBL, SMoK.

A. Grape, De vetenskapliga förbindelserna mellan Peter Friderich Suhm och J. I. (Overbibliotekar Wilhelm Munthe på femtiårsdagen 20. oktober 1933 fra fagfeller, 1933, s. 49–81);
—, J. I. som sekreterare i Kungl. Vetenskapssocieteten (VSUÅ 1942, s. 27–74);
—, se ovan;
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
E. af Sotberg, Framledne … J. I:s lefverne (KVittA:s Handl. 4, 1783, s. 399–479).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien