Kungl. Vitterhetsakademin


Järta, Hans
f. 1774-02-11 — d. 1847-04-06
Landshövding i Kopparbergs län, senare tf. chef för Riksarkivet.

Hedersledamot
- Invald 1832-05-02 (nr 46)

Preses 1837 (1. h), 1842 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB. 
J:s brevväxl. m. B. E. Hildebrand, m. m., i RA.
Själfbiografi, 1–2 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1917, nr 160 för 12/7 och 164 för 17/7); H. J:s och G. F. Wirséns brefväxling år 1814, utg. af O. Alin (1897); Ur H. J:s literära brefväxling, I: 1–2, utg. af E. Lewenhaupt (1899, 1900); J:s Valda skrifter, utg. af H. Forssell, 1–2 (1882–83); H. J:s och B. von Beskows brevväxl., se nedan under nr 48 (B. v. Beskow); Enstaka skr. tr. av A. B[rusewitz] i HT, 35, 1915, s. 35 f. och 263 ff., dens., Till 1809 års regeringsform. H. J:s memorial (1914).

SBL, SMoK.

O. Alin, Ett bidrag till H. J:s biografi (1899); D. Almqvist, En drottnings arkiv, H. J:s och G. Löwenhielms papper samt andra handlingar i en privatsamling (MRA 1948, s. 58–91); S. Bergh, Svenska riksarkivet 1837–1846 (1927); S. J. Boëthius, Till frågan om tillkomsten af 1809 års regeringsform (StvT 1911, s. 73–117, och 1912, s. 65– 90); A. Brusewitz’ ovan under nr 40 (A. G. Mörner) anf. skrifter; L. De Geer, Minnesteckning öfver H. J. (1874; föredragen i KVA); O. Dixelius, Den unge J. En studie över en litterär politiker (1953); E. Fahlbeck, Idéer och män (1936); H. Forssell, Lefnadsteckning (i J:s Valda skrifter, 1, 1882, s. I– CLXVIII); B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934); N. Höjer, H. J. och Sveriges grundlagar (HT, 30, 1910, s. 69–131); —, Till frågan om uppkomsten av 1809 års regeringsform (StvT 1911, extrahäfte); F. Lagerroth, H. J. och Sveriges grundlagar (Svensk tidskrift 25, 1938, s. 548–561); N. Nilsson, J. D. Valerius om H. J:s roll vid grundlagstiftningen (StvT 1951);N. Nilsson-Stiernquist, Ständerna, statsregleringen och förvaltningen. Striden och makten över utgifterna 1809–1844 (1946);H. Schück, KVHAA; —, SA; C. D. Skogman, Inträdestal [över J.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 24, s. 131–164); S. G. Svensson, Studentens klang- och jubeltid (Uppsalastudenten genom tiderna, 1950); L. Wahlström, Svenskar från förra seklet, 1 (1915, s. 23–183); —, H. J. och Västmanlands-Dala nation (Västmanlands-Dala nations skriftserie, 3, 1931, s. 1–25); S. Wallengren, H. J. som politisk teoretiker, 1 (1906).

 


 

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien