Kungl. Vitterhetsakademin


Lagerbring, Sven
f. 1707-02-24 — d. 1787-12-05
(före adlandet 1769 Bring)

Professor i historia vid Lunds universitet, tit. kansliråd.

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 1755-07-24 (nr 9)Arbetande ledamot
- Invald 1786--03-20 (nr 1)BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper, se Brings bibliografi (nedan) samt Gierows biografi i SBL.
Skrifter och bref, utg. L. Weibull (1907, däri självbiografi, s. 1–24);
Bref från Sven Bring-Lagerbring 1766–1786, (Samlingar utgifna för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening af M. Weibull, 3, 1875, tr. 1874, s. 1–30);
S. E. Bring, Förteckning öfver S. L:s tryckta arbeten och manuskript (1907, med kompletteringar hos Gierow).

SBL, SMoK.

J. von Engeström, Lefvernes-beskrifning öfver … S. L. (KVHAA:s handlingar 4, 1795, s. 341–383);
B. Hildebrand, C. J. Thomsen;
H. Schück, KVHAA;
A. Wallette, S. L. 1707–1787 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W Johansson, 2009).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien