Kungl. Vitterhetsakademin


Leijonhufvud, Axel Gabriel
f. 1717-09-13 — d. 1789-06-19

Friherre, överkammarherre, slutligen president i Åbo hovrätt, vitter författare.

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 1773-01-25 (nr 11)Hedersledamot
- Invald 1786-03-20 (nr 3)BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Leijonhufvudska släktarkivet (dep. i RA).

SBL, SMoK.

N. Gobom, Axel Gabriel Silverstolpe (1923);
K. K:son Leijonhufvud, Bidrag till Åbo hovrätts presidenters historia. A. G. L. (GSFÅ 14–15, 1930–31, s. 104–125);
—, Leijonhufvudska släktbiblioteket (Linköpings bibl:s handl., ny serie, 2:2, 1937, s. 127–132);
H. Lundgren, Minnets land (Vitterhetsvännerna på Lindö och Händelö, 1943, s. 121–125);
S. Rosenhane, Lefvernes beskrifning öfver … A. G. Lejonhufvud (KVHAA Handl., 6, 1800, s. 436–452);
H. Schück, KVHAA.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien