Kungl. Vitterhetsakademin


Leopold, Carl Gustaf
f. 1756-04-03 — d. 1829-11-09
Kansliråd, slutl. tit. statssekreterare, skald.

(1809 adlad af Leopold)Arbetande ledamot
- Invald 1802-02-21 (nr 34)

Preses 1808 (1. h), 1810 (2. h), 1815 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Brinkmanska ark., Trolle-Ljungby.
C. G. af L., Samlade skrifter, utg. av Sv. Vitterhetssamfundet (påbörjad 1911).

SBL, SMoK.

B. von Beskow, Minne af ... L. (SA:s handlingar ifr. år 1796, 35, 1862, s. 31–498);
K. Fredlund i Sv. studier tillägn. Gustaf Cederschiöld (1914);
C. A. Dymling, L:s tidigare estetiska ståndpunkt (Edda 1920);
O. Holmberg, Den unge L. 1756–1785 (1953);
—, L. och Gustaf III 1786–1792 (1954);
—, L. och reuterholmska tiden 1792–1796 (1957);
—, L. under Gustaf IV Adolf 1796–1809 (1962);
—, L. och det nya riket 1809–1829 (1965);
G. Lindstén, Från L:s brevväxling med Thorild år 1785 (Ver sacrum, 1917);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
T. T. Segerstedt, Moral sense-skolan och dess inflytande på svensk filosofi (1937, s. 255–370);
A. Sjöding, L., den gustavianska smakdomaren. Hans utveckling till första upplagan av Samlade skrifter (1800–1802) (1931);
SLB 1900–1935 (1939–50).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien