Kungl. Vitterhetsakademin


Lindblom, Jacob Axelsson
f. 1746-07-27 — d. 1819-02-15
Biskop i Linköping, slutligen ärkebiskop.

Hedersledamot
- Invald 1801-06-23 (nr 24)

Preses 1805 (1. h), 1818 (1. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Linköpings stifts- och landsbibliotek.
J. A. L:s självbiografiska anteckningar från barndoms- och studieåren, utg. av H. Schück, (Äldre svenska biografier, 8, 1925);
M. Planck och N. Gobom, Ärkebiskopen J. A. L:s korrespondenter. Förteckning över brevskrivare i den Lindblomska brevsamlingen (Linköpings biblioteks handlingar, NS, bd 4:2, 1949, s. 33–63), brev till L. tr. i Samlaren 1885–88 och i HT 22 (1902, s. 248–254).

SBL, SMoK.

Linköpings stifts herdaminne, 1, utg. af J. A. Westerlund och J. A. Setterdahl (1919, s. 113–128);
PHT 23 (1922, s. 69);
E. Rodhe, J. A. L. såsom biskop i Linköping (1905);
N. Rodén, Herrnhutiska och nyevangeliska väckelserörelser i Linköpings stift intill 1856 (1941);
C. von Rosenstein, Inträdestal [över L.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 9, s. 179–216);
StvT 1922, s. 306 f.;
G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 373–385).

Svärson till Birger (Berge) Frondin (svensk ledamot KVittA nr.19).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien