Kungl. Vitterhetsakademin


Malmström, Carl Gustaf
f. 1822-11-02 — d. 1912-09-12
E.o. professor i historia vid Uppsala universitet, sedan statsråd och chef för Ecklesiastikdep:tet, slutl. riksarkivarie.

Arbetande ledamot
- Invald 1864-02-23 (nr 93)

Preses 1867 (2. h), 1883 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB och SA samt en del i RA.

SBL, SMoK.

HT, 17, 1897, s. 265 f.;
T. T:son Höjer, Frihetstiden i 1800-talets historieskrivning (HT, 60, 1940, s. 267–285);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
G. Nilzén, C. G. M. 1822–1912 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
—, C. G. M. (2010);
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846–1991 (2007);
S. U. Palme i PHT, 37, 1936, s. 179 f.;
H. Schück, Minne af C. G. M. (1914, även i SA:s handlingar ifr. år 1886, 25, 1911–13, s. 111–149);
—, SA;
P. Sondén, Hugo Tamm till Fånöö (1925);
L. Stavenow, [nekr.] (HT, 32, 1912, s. 217–221);
—, i HT, 51, 1931, s. 4 f.;
H. Valentin, Frihetstiden inför eftervärlden (1942, s. 15–39);
—, Det sociala momentet i historieskrivningen och 1772 års statsvälvning (Scandia, 14, 1941, s. 17–21).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien