Kungl. Vitterhetsakademin


Rääf i Småland, Leonhard Fredrik
f. 1786-09-18 — d. 1872-06-09
Kammarjunkare, godsägare, kulturhistoriker, hembygds- och folklivsforskare och urkundsutgivare.

Svensk korresponderande ledamot
- Invald 1827-01-02 (nr 3)

Arbetande ledamot
- Invald 1829-04-01 (nr 62)

Preses 1847 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB och ATA.

SBL, SMoK.

A. Ahnfelt, L. F. Rääf af Småland och hans literära umgängeskrets (1879);
N. Ahnlund, Svenska medeltidsurkunder (HT, 58, 1938, s. 146 f.);
F. Böök, Essayer och kritiker 1917–1918 (1919, s. 79–114);
B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934);
—, C. J. Thomsen;
—, N. S. Ekdahl och diplomatariet (Hist. studier tillägn. N. Ahnlund 1949, s. 295–303);
R. Hjärne, Götiska förbundet … (1878, s. 16, 109);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 29, 1873, s. 206–214);
G. Lindeberg, L. F. R. som litteraturkritiker under sin Kindatid (Samlaren 1945, s. 63–76);
M. Matsson, I Ydre på 1800-talet (1932);
H. Wieselgren, Ur vår samtid (1880, s. 70–77);
T. Wretö, Ydredrotten, en bok om L. F. R.(1990).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien