Kungl. Vitterhetsakademin


Reuterdahl, Henrik
f. 1795-09-10 — d. 1870-06-28
Statsråd och chef för Ecklesiastikdep:tet, slutligen ärkebiskop, kyrkohistoriker.

Arbetande ledamot
- Invald 1838-10-30 (nr 72)Hedersledamot
- Invald 1853-01-04 (nr 63)

Preses 1839 (1. h), 1853 (1. h), 1857 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i LUB och UUB.
H. R., Memoarer, utg. av L. Weibull (1920); Ur R:s bref till fru Hanna Molbech 1837–45, utg. af M. Kristensen och R. G:son Berg (Samlaren 1904); Bref till H. R., utg. af G. Aulén (1915).

SBL, SMoK.

G. Aulén, Ett och annat från H. R:s Lundatid (Kyrkohistorisk årsskrift 1905, s. 165–196); —, H. R:s teologiska åskådning … (1907); —, R. och hans samtida (Ord och bild, 30, 1921, s. 221–230); K. Blückert, H. R. 1795–1870 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009); F. Böök, Svensk vardag (1922), s. 165–179 (Tegnér och R.); P. Genberg, Inträdestal [över R.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 47, 1872, s. 211–296); Gertz, s. 123 f.; V. Grönbæk, H. R. og Religionspsykologien (Teol. Tidsskr. for den danske Folkekirke, 8, 1937, s. 170– 180); Minnenas bok (1916, s. 222 f.); H. Schück, SA; A. N. Sundberg, H. R. (KVA Lefnadsteckningar, 2, 1878–85, s. 227–300); H. Wieselgren, Ur vår samtid (1880, s. 35–40); G. Åsbrink & K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar (1935, s. 422–438).

 

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien