Kungl. Vitterhetsakademin


Rosenblad, Mathias
f. 1758-06-23 — d. 1847-09-04
Friherre (greve 1815), statssekreterare vid Inrikes civilexpeditionen, slutligen justitiestatsminister.

Hedersledamot
- Invald 1805-05-21 (nr 25)

Preses 1806 (1. h), 1822 (2. h), 1833 (2. h), 1837 (2. h), 1842 (1. h), 1846 (1. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper (bl. a. självbiogr.) i KB och i RA.

SBL, SMoK.

S. Carlsson, Gustaf IV Adolfs fall (1944); M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 389–403); G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933); [B. E. Hildebrand], [nekr.] i KVA:s handlingar 1847, s. 113–131.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien