Kungl. Vitterhetsakademin


Skjöldebrand, Anders Fredrik
f. 1757-07-14 — d. 1834-08-23
Friherre (greve 1819), statsråd, generallöjtnant, slutligen general.

Hedersledamot
- Invald 1818-06-30 (nr 35)

Preses 1819 (2. h), 1824 (2. h), 1832 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER
Papper i ATA.
Enstaka handlingar i RA och UUB.
S:s memoarer, utg. av H. Schück, 1–5 (1903–04); Depescher av S. tr. i HT, 3, 1883, s. 462–477, och 4, 1884, s. 95–103.

SBL, SMoK.

G. Andrén, Memoarkritikens psykologiska problem (Arkiv för psykologi och pedagogik, 2, 1923, s. 78–92); B. von Beskow, Minnesteckning öfver A. F. S. 1836 (KVHAA:s handlingar 20, 1852, s. 261–304); O. Holmberg, S:s memoarer (Dagens Nyheter 20 april 1952); E. Hultmark, C. Hultmark & C. D. Moselins, Svenska kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944); P. H. Ling, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 16, s. 3–49); G. Nerman, A. F. S. och B. B. v. Platen om Trollhätte kanal (HT, 26, 1906, s. 272–280); H. Schück, KVHAA; —, SA.
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien