Kungl. Vitterhetsakademin


Sparre, Fredrik
f. 1731-02-02 — d. 1803-01-30
Friherre (greve 1797), riksråd, slutligen rikskansler.

Hedersledamot
- Invald 1786-03-20 (nr 7)

Preses 1790 (1. h), 1796 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA.
Carl Chr. Gjörwells brev till F. S. 1768–1795, utg. av A. Munthe (Historiska handlingar 32:1, 1938); Johan Fredrik von Nolckens brev till F. S. åren 1773–1781, medd. av H. L. von Dardel (PHT 24, 1923, s. 86–112).
G. Roempke, Ur rikskanslern F. S:s anteckningar (Confidencen rediviva. Årsskrift 1995, s. 26–31).

SBL, SMoK.

F. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljer (1940); C. Forsstrand, Den siste rikskanslern och hans döttrar samt andra gustavianska minnen (1927); Gertz, s. 101 f.; O. Jägerskiöld, Hovet och författningsfrågan 1760–1766 (1943); G. Kjellin, Rikshistoriografen Anders Schönberg (1952); S. Leijonhufvud, Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets, 1–2 (1931–33); H. Schück, KVHAA; —, SA; B. Wedberg, Konungens Högsta domstol 1789–1809 (1922, s. 339 ff.).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien