Kungl. Vitterhetsakademin


Tegnér, Esaias
f. 1782-11-13 — d. 1846-11-02
Biskop i Växjö; skald.

Arbetande ledamot
- Invald 1821-01-23 (nr 56)

Hedersledamot
- Invald 1838-11-13 (nr 52)

Preses 1840 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i LUB och SA.
Samlade skrifter, utg. av E. Wrangel & F. Böök, 1–10 (1923–25);
E. T:s brev, 1, 1793–1817, utg. av Tegnérsamf., red. av N. Palmborg (1953);
Ur E. T:s papper. Urval af samtidas bref till E. T., [utg. av Elof Tegnér] (1882);
E. T., Brev i urval och med förklaringar av F. Böök (1947);
N. Palmborg, Bidrag till en förteckning över E. T:s bevarade manuskript (i minnesskr. E. T., LU årsskr., N. F., avd. 1, bd 42, 1946, tr. 1947);
S. Carlsson, Bidrag till en förteckning över E. T:s brev (ibid.).

SMoK.

J. Agrell, Nyinrättade professurer inom filosofiska fakulteten i Lund under 1800-talets första hälft (1949);
S. Bohman, E. T:s tänkesätt och idéer analyserade från filosofihistorisk synpunkt … (1933);
C. W. Böttiger, Inträdestal [över T.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 23, s. 229–287);
F. Böök, E. T., 1. Till 1814 (1917);
—, E. T. En levnadsteckning, 1–2 (1946, jämte del 3 med brevurval, se ovan);
Å. Eliaeson & T. Norlind, T. i musiken (1946);
L. Frykholm, Till E. T:s politiska åskådning (StvT 1941);
Gertz, s. 121;
K. Gierow, T. och Lunds universitetsbibliotek (LU årsskr., N. F., I:42: 6, 1946);
R. Hjärne, Götiska förbundet (1878);
E. Hård af Segerstad, Tegnérska släkttraditioner. En granskning (PHT, 50, 1952, s. 76–84);
G. Jansson, T. och politiken 1815–1840 (1948);
J. Lindblom, T. och bibeln (LU årsskr., N. F., I: 42, 1946);
A. Nilsson, T:s estetiska och filosofiska studier (inl. t. edit. av T:s filosofiska o. estetiska skr., 1913);
—, T. och Uppsalafilosofien (1934);
B. Olsson, T. som akademiker (LU årsskr., N. F., 1: 42: 5, 1946);
H. af Petersens i Samlaren 1936, s. 170–187;
—, Den okända handen och andra Tegnérstudier (1946);
—, Emili och professorerna (Ord och bild 1950);
—, T. i nedan. Ur Brinkmans och Heurlins brevväxling (Sv. Litteraturtidskrift 1952);
G. Rudberg, E. T. Humanisten och hellenen (1930);
Samlaren 1936, 170–212.;
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
T. Sondén, T:s psykiska ohälsa (LU årsskr., N. T., I: 42, 1948);
C. G. Strandberg, E. T. Minnesruna (SA:s handlingar ifr. år 1796, 27, s. 163–174);
Studier tillägn. Anton Blanck … 1946 (1946);
N. Svanberg, Tegnérstudier. Stildrag i lyriken till 1826 (1939);
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 168–179);
J. Tandberg, T. och fysiken (Lychnos 1938, s. 372–387);
—, T. och kemien (Med hammare och fackla, 9, 1938, s. 139–164);
—, T. och astronomien (Cassiopeia, 1939, s. 20–33);
—, E. T. och magnetismen (Daedalus, 1939, s. 77–83);
E. Tegnér, Från farfarsfars och farfars tid (1900);
E. T. En monografi i bild, av Å. Eliaeson & B. Olsson, m. inledn. av A. Werin (1949);
E. T. Studier till hans person och verk. Minnesskrift utg. av Lunds univ. (LU årsskr., N. F., avd. 1, bd 42, 1946, tr. 1947, en del särstudier däri specificerade ovan);
Tegnérstudier tillägn. A. Werin … 1942 (1942);
Tegnérstudier, utg. av Tegnérsamfundet, hittills 1–3 (1948, 1949, 1951);
A. Werin, E. T. Från Det eviga till Mjältsjukan (1934);
G. Virdestam, Småländska gestalter (1930);
—, Kring Östrabo och Sankt Sigfrids källa (1934);
—, Under Växjödåmens spira (1936);
E. Wrangel, Brinkman och T. (1906);
—, Den blåögda. Ur Hilda Wijks litterära minnen (1908);
—, Martina von Schwerin (1912);
—, Tegnérska släktminnen och ungdomsbilder (1913);
—, T:s kärlekssaga (1916);
—, Rämen och Tegnérminnet (1917);
—, T. i Lund, 1–2 (1932);
—, Tegnérhemmet i Lund (1935);
T. P:son Während, T. och teologien (1939).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien