Kungliga Vitterhetsakademin


Tibell af Gustaf Wilhelm
f. 1772-05-12 — d. 1832-03-08
Generallöjtnant, president i Krigskollegium, friherre 1827, historisk forskare

Hedersledamot
- Invald 1826-02-21 (nr 39)

Preses 1826 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER
Papper i Krigsarkivet; Anteckningar i medeltida genealogi och heraldik i ATA.

SMoK.

B. Hildebrand, C. J. Thomsen; —, N. J. Ekdahl och diplomatariet (Hist. studier tillägn. Nils Ahnlund 1949); J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930); B. Steckzén, Krigskollegii historia, 2–3: 1697–1865 (1937).
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien