Kungl. Vitterhetsakademin


von Ehrenheim Fredrik Wilhelm
f. 1753-06-29 — d. 1828-08-02
Tf. hovkansler och chef för Utrikesexpeditionen, senare kanslipresident; friherre E. 1805.

Hedersledamot
- Invald 1800-03-18 (nr 23)

Preses 1803 (1. h), 1819 (1. h), 1824 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

E:s papper brända.

SBL, SMoK.

Gertz, s. 196;
A. Munthe, Det Ehrenheimska ”skrivfelet”. En omtvistad episod i de svensk-ryska underhandlingarna efter marsrevolutionen 1809 (Festskr. t. Alma Söderhjelm, 1945, s. 37–52);
C. W. Oseen, En svensk lärdomshistoriker från romantikens tid (Lychnos 1937, s. 68–78);
H. Schück, SA.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien