Kungl. Vitterhetsakademin


von Höpken, Anders Johan
f. 1712-03-31 — d. 1789-05-09
Friherre (greve 1762), riksråd, kanslipresident

(KVittA) Svensk ledamot
- Invald 1753-07-24 (nr 1)

Hedersledamot
- Invald 1786-03-20 (nr 1)

Preses 24.7.1753–25.1.1773, 19.7.1774–20.3.1786 och 20.3.1786–23.5.1786

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER
Papper i RA.
Riksrådet grefve A. J. v. H:s skrifter, i urval utg. af C. Silfverstolpe, 1–2 (1890–93).

SBL, SMoK.

G. J. Adlerbeth, Lefvernes beskrifning öfver … A. J. v. H. (KVHAA:s handlingar 5, 1796, s. 332–373);
F. A. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 (1940);
L. De Geer, Minne af … A. J. v. H. (SA:s handlingar ifr. år 1796, 57, 1880, s. 243– 454);
B. Hildebrand, Kungl. svenska Vetenskapsakademien. Förhistoria, grundläggning och första organisation (1939);
A. Lewenhaupt, En färd till minnenas värld (1936, s. 194) [om H:s papper];
E. Schröderheim, Åminnelse-tal öfver … A. J. v. H. … 1790 (KVA åminnelsetal);
H. Schück, KVHAA;
—, SA.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien