Kungl. Vitterhetsakademin


Wetterstedt, Gustaf af
f. 1776-12-29 — d. 1837-05-15
Friherre (greve 1819), statssekreterare och hovkansler, slutligen statsminister för utrikes ärendena.

Hedersledamot
- Invald 1810-04-24 (nr 31)

Preses 1811 (1. h), 1821 (2. h), 1831 (1. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA, och en del i Brinkmanska ark., Trolle-Ljungby.

SMoK.

H. Almquist, Karl Johan, utrikespolitiken och pressen år 1813 (Scandia, 2, 1929, s. 134–160);
H. Forssell, Minne af … G. af W. (SA:s handlingar ifr. år 1886, 3, 1889, s. 53–492);
Gertz, s. 196;
T. Gihl, Den svenska utrikesförvaltningens historia (1935);
—, Kabinettskassan (HT, 56, 1936, s. 341–392);
G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933);
T. T:son Höjer, Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon (1935 och 1940, der) senare i UU:s årsskr. 1940: 4);
—, Carl XIV Johan. Kronprinstiden (1943);
S. Körner, Till Kieltraktatens fjärde artikel (Scandia 26, 1960, s. 343–346);
H. Meijer, Blev Norge självständigt genom Kieltraktaten? (StVt 1958 61, 1: 1–24);
C. F. Palmstierna, Sverige, Ryssland och England 1833–1855 (1932);
J. G. von Paykull, Tre statsministrar för utrikes ärendena (1882);
M. af Pontin, [nekr.] (KVA Handl. 1838, s. 274–291);
H. Schück, KVHAA;
—, SA;
A. M. Strinnholm, Inträdestal [över W.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 19, 1841, s. 144–284);
H. W[ieselgren], G. af W. (HT, 10, 1890, s. 85–106).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien