Kungliga Vitterhetsakademin

Barbara Törnquist-Plewa

Barbara Törnquist-Plewa, fil. dr i slaviska språk och professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 5 december 2017.

Barbara Törnquist-Plewa, född 1960, disputerade 1992 på avhandlingen The Wheel of Polish Fortune. Myths in Polish Collective Consciousness during the First Years of Solidarity med en analys av historiebruk och makten över minnet.

Liknande teman har hon sedan utvecklat i antologin Collective Identities in on Era of Transformations. Analysing Developments in East and Central Europe and the Former Soviet Union, 1998 som medförfattare och redaktör och i monografin Vitryssand. Språk och nationalism i ett kulturellt gränsland, 2001 samt i ett flertal vetenskapliga artiklar. Hennes forskning är i flera bemärkelser gränsöverskridande; den behandlar en rad länder i Öst- och Centraleuropa och samtidigt många olika slavistiska och historiska ämnen. Barbara Törnquist-Plewas forskning om minneskultur och minnesskapande i Ukraina och Vitryssland känns rykande aktuell mot bakgrund av de senaste årens politiska händelser. Hon har här varit en föregångare i både svenskt och internationellt perspektiv.

Under de senaste åren har Barbara Törnquist-Plewa ytterligare breddat sitt ämnesområde och bland annat skrivit flera artiklar om framställningen av Förintelsen i polsk 1900-talshistoria. Hon har här gett sig i kast med ett av de svåraste, viktigaste och känsligaste kapitlen inom minnesforskningen. Ett ämne som ytterligare kommit i fokus är nya identitetsformationer i dagens Europa.

Barbara Tömquist-Plewas arbeten karakteriseras av klarhet och balans, och intresset för teoribildningen inom området är påfallande. Hon är ofta inbjuden som internationell gästföreläsare och har varit på forskningsvistelser i Stanford. Hon har varit mycket framgångsrik som föreståndare för Centrum för Europaforskning och skapat en i ordets grundläggande mening tvärvetenskaplig miljö för regionala specialister, historiker, litteraturvetare och samhällsvetare. De volymer hon varit redaktör för och själv medverkar i talar om bredden i verksamheten vid centret: Whose Memory? Which Future?: Remembering Ethnic Cleansing and Lost Gultural Diversity in Eastern, Central and Southeastern Europe (2016), Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe (2015).

Barbara Törnquist-Plewa kommer, med sin starka internationella profil, att bli en värdefull ledamot i Vitterhetsakademien både genom hennes egen forskning, som förenar samtidsstudier med historiska undersökningar och hennes förmåga att strukturera tvärvetenskapliga projekt i diskussioner om minne och tillhörighet.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien