Kungl. Vitterhetsakademin

Henrik Meinander

Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, har valts in som utländsk ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 5 maj 2020. 

Professor Henrik Meinander (f. 1960) innehar sedan 2001 den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt grundläggande problem i Finlands moderna historia, oftast i ett internationellt och särskilt i ett svenskt perspektiv, och belyst breda områden från krigstid, storpolitik och samhällsutveckling till frågor om identitet, språk, kulturarv och enskilda människors villkor och tillvaro.

Henrik Meinander har en omfattande bokproduktion och många av hans böcker är översatta till engelska och tyska, förutom finska. Han disputerade 1994 med avhandlingen Towards a bourgeois manhood. Boys’ physical education in Nordic secondary schools 1880-1940. Av hans senare publikationer märks Finlands historia: linjer, strukturer, vändpunkter (2007, ny rev. upplaga 2014), Finland 1944: krig, samhälle, känslolandskap (2009), Republiken Finland i går och i dag: Finlands historia från inbördeskriget till 2012 (2012), Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922-2015 (2016), Gustaf Mannerheim: aristokrat i vadmla (2017) och Finland 1944: mellan Hitler och Stalin.

Henrik Meinander har haft många förtroendeuppdrag, som t.ex. ordförande i redaktionskommittén för utgivande av Biografiskt lexikon för Finland, intendent för Mannerheim-museet i Helsingfors samt direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm och han är för närvarande ordförande för vetenskapliga rådet för Svenska Litteratursällskapet i Finland. Henrik Meinander är aktiv i samhällsdebatten och väl förtrogen med Sverige och det svenska vetenskapssamhället. Han har erhållit många priser och utmärkelser, exempelvis har han tilldelats Svenska Akademiens Finlandspris och Kulturfondens för Sverige och Finland pris för vetenskaplig verksamhet.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen