Kungl. Vitterhetsakademin

Lena Rydholm

Lena Rydholm, professor i kinesiska vid Uppsala universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 7 maj 2019.

Lena Rydholm, född 1963, disputerade 1998 vid Stockholms universitet på avhandlingen In Search of the Generic Identity of Ci Poetry. Lena Rydholm antogs som docent i sinologi vid Stockholms universitet 2010 och är sedan 2012 professor i kinesiska vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Som forskare har hon framför allt ägnat sig åt kinesisk litteratur, och hennes viktigaste forskning rör klassisk kinesisk poesi. Hennes avhandling och hennes studier av poeten Li Qingzhao (1084-ca1151) har väckt uppmärksamhet och respekt bland specialister på ci-poesi över hela världen. Hon har i sin forskning också behandlat flera andra sidor av den kinesiska litteraturen både i klassisk och modern tid.

Lena Rydholm har medverkat och medverkar i en rad betydande projekt om litteratur och historia i globalt perspektiv. Åren 1998-2006 deltog hon i forskningsprogrammet "Literature and Literary History in a Global Context"; 2008- 2014 medverkade hon i projektet "Global History"; sedan 2014 deltar hon i projektet "Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literature". I dessa projekt har hon bidragit med tungt vägande bidrag om olika aspekter av kinesisk litteratur och därigenom medverkat till en djupare förståelse av den kinesiska litteraturen i ett globalt perspektiv. Under flera år medverkade hon i projektet "Media and Globalization in Contemporary China" och tillägnade sig då stora kunskaper om medielandskapet i Kina.

Av Lena Rydholms många publikationer kan nämnas artiklarna “The Theory of Ancient Chinese Genres” i Literary History: Towards a Global Perspective Vol. 2: Literary Genres: An Intercultural Approach(2006) om kinesiska genreteorier och synen på olika litterära genrers roll och status i samhälle och kultur i äldre tid; “Chinese Theories and Concepts of Fiction and the Issue of Transcultural Theories and Concepts of Fiction” i True Lies Worldwide: Fictionality in Global Contexts(2014) om det kinesiska fiktionsbegreppet genom tiderna, och romanens status i Kina i äldre och modern tid, “Natural Imagery in Li Qingzhao’s Song Lyrics: ‘As Fragile as Chrysanthemums’?” i Studies of Imagery in Early Mediterranean and East Asian Poetry(2017) som behandlar bildspråket i den kvinnliga poeten Li Qingzhaos (1084-ca.1155) ci-poesi under Songdynastin och “Lao She’s Fiction and Camel Xiangzi” i Routledge Handbook of Modern Chinese Literature (2019)om författaren Lao Shes (1899-1966) mest kända roman Camel Xiangzi (1936) och inspirationen från Joseph Conrads och Charles Dickens romaner.

Lena Rydholms djupa och breda kunskaper om kinesisk kultur blir en stor tillgång för Akademien.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien