Kungl. Vitterhetsakademin

Neil Price

Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, har valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 november 2020.

Neil Price är sedan 2014 professor i arkeologi vid Uppsala universitet. I januari 2016 tillträdde han en av Vetenskapsrådet finansierad 10-årig rådsprofessur med uppgift att leda forskningsprojektet The Viking Phenomenon. Projektet är inriktat mot den tidiga vikingatiden och förutsättningarna för vikingatågen. I arbetet ingår också att bearbeta och slutpublicera det internationellt betydelsefulla arkeologiska källmaterialet från båtgravfältet vid Valsgärde norr om Gamla Uppsala.

Neil Price disputerade 2002 i Uppsala och utnämndes till docent 2005. Åren 2005-2006 tjänstgjorde han som försteamanuensis vid Oslo universitet och 2006-2007 som forskarassistent vid Stockholms universitet. Han etablerade sig snabbt som en förgrundsgestalt inom vikingatidsforskningen. År 2007 utnämndes han till innehavare av en nyinrättad professur i arkeologi vid University of Aberdeen, där han snabbt byggde upp en internationellt uppmärksammad verksamhet.

Neil Price har haft en rad uppdrag som gästforskare och gästföreläsare i bland annat USA, Kanada, Sydafrika, Norge, Danmark och Storbritannien och har deltagit i fältarbete i ett stort antal länder i Europa, Afrika, och Asien. Åren 2006-2010 var han medansvarig för Scandinavian Summer School in Viking Studies vid Harvard University. Han har bedrivit forskning vid bland annat Simon Fraser University, Vancouver i Kanada, vid Rock Art Research Institute, University of Witwatersrand i Sydafrika och vid Laboratory for Past Disaster Science vid Aarhus Universitet. Neil Price är styrelseledamot i den Nordiska forskarskolan i arkeologi, som har varit verksam sedan 2004. Han har även medverkat aktivt i ett mycket stort antal internationella konferenser.

Neil Price huvudsakliga forskningsområde är den mellersta och yngre järnåldern i Norden, särskilt vikingatiden i ett brett internationellt perspektiv och med särskilt fokus på nordisk och germansk förkristen religion, ritual, magi, mentalitet, livsåskådning och sexualitet. Bland andra forskningsfält kan nämnas frågor om ursprungsfolk, särskilr rörande samiska grupper i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland, historisk-arkeologiska perspektiv på Förintelsen, kolonialtidens europeiska opiumhandel i Ostasien, Andra världskrigets slagfält i Stilla havsområdet samt arkeologisk forskningsetik. Utifrån ett samlat arkeologiskt, historiskt, språkligt, antropologiskt och religionshistoriskt källmaterial bygger han upp nya intressanta helhetsperspektiv.

Neil Price har en mycket omfattande och mångsidig vetenskaplig produktion, som är publicerad på mer än ett dussin olika språk. Hans första bok, The Vikings in Brittany, utkom redan 1989. I sin innovativa och prisbelönta doktorsavhandling The Viking Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia (2002) lyfte han på ett nydande sätt fram det nära samspelet mellan samisk shamanism och nordisk krigarmentalitet och dödstro. Boken har blivit omtryckt flera gånger, senast 2019 i reviderad och utvidgad form med underrubriken Magic and Mind in Late Iron Age Scandinavia. Price var redaktör för antologin The Archaeology of Shamanism (2001) och medredaktör till den viktiga handboken The Viking World (2008). Av hans nyare böcker kan nämnas The Vikings Begin (med Charlotte Hedenstierna-Jonson och John Ljungkvist, 2018) och monografin The Children of Ash and Elm: a History of the Vikings (2020), som lanseras på åtta språk.

Information och kontakt på Uppsala universitets hemsida.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen