Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Johan Wingborg

Ola Sigurdson

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, har vid plenum den 2 november 2021 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Ola Sigurdson, född 1966, är sedan 2008 professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, omfattande systematisk teologi, religionsfilosofi och etik, vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan traditionell systematisk teologi och kontinental teoribildning. Han disputerade i systematisk teologi vid Lunds universitet 1996 med avhandlingen Karl Barth som den andre. En studie i den svenska teologins Barthreception. Två år senare utnämndes han till docent vid samma universitet. Ola Sigurdson har en mycket omfattande produktion av hög vetenskaplig kvalitet. Redan två år efter disputationen utkom hans monografi Kärlekens skillnad. Att gestalta kristen tro i vår tid (1998), vilken följdes av Den lyckliga filosofin. Etik och politik hos Hägerström, Tingström, makarna Myrdal och Hedenius (2000). Under åren 2001 – 2004 publicerade han fyra böcker i vitt skilda ämnen, exempelvis De prudentia. Om principer och personer i etiken och Den goda skolan. Om etik, läroplaner och skolans värdegrund, båda utgivna 2001.

Etik, filosofi och teologi är centrala och sammankopplade ämnen i Sigurdsons forskning. Ett verkligt kraftprov i hans vetenskapliga produktion är Himmelska kroppar. Inkarnation, blick, kroppslighet (2006), en teologi- och filosofihistorisk studie av kristendomens aspektrika men också motsägelsefulla förhållande till begär, kroppslighet och liv, som översatts till engelska under titeln Heavenly bodies. I boken Det postsekulära tillståndet. Religion, modernitet, politik (2009) behandlar Sigurdson den politiska teologins återkomst och vilken roll religion spelar för moderna värden som frihet, tolerans, universalitet och mänskliga rättigheter. I Sigurdsons produktion märks även Theology and Marxism in Eagleton and Žižek (2012), en elegant introduktion till två inflytelserika samhällsdebattörer. I år har Sigurdson publicerat det imponerande lärdomsprovet på ca 1400 sidor, trebandsverket Gudomliga komedier (2021), om humor, subjektivitet och transcendens. Sigurdson har, utöver ett 20-tal monografier och antologier på svenska och engelska, publicerat ett hundratal artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Han arbetar nu med att färdigställa översättningar av den tyske filosofen och teologen Friedrich Schleiermachers två böcker Om religionen: Fem tal (1799) och Julfirandet: Ett samtal(1826) för publicering under 2022.

Ola Sigurdson var Pro futura-forskare till minne av Torgny Segerstedt vid SCAS, Uppsala universitet och Teologiska fakulteten, Lunds universitet 2000 – 2004. Han har varit gästforskare vid flera universitet och institut, bland annat i Cambridge (2001-2002), Princeton (2010-2011), Nagoya, Japan (2015), Stellenbosch, Sydafrika (2015), Oxford (2017, 2018) och i Hong Kong, Kina (2019, 2021). Mellan 2011 och 2017 var Sigurdson föreståndare för det tvärvetenskapliga Centrum för kultur och hälsa. Han är också aktiv som skribent i dagspress och kulturtidskrifter.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien