Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Kenneth Ruona

Jonas Granfeldt

Jonas Granfeldt professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitett, har vid plenum den 3 maj 2022 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Jonas Granfeldt, född 1971, är sedan 2012 professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Hans forskning är inriktad mot såväl språkinlärning som språkdidaktik. Tillsammans med Marianne Gullberg leder han forskningsplattformen LAMiNATE i Lund (Language Acquisition, Multilingualism and Teaching).

Han disputerade på avhandlingen L´acquisition des Catégories Fonctionnelles. Études comparatives du développement du DP français chez des enfants et des apprenants adultes (Lund, 2003) om språkinlärning, gällande hur tvåspråkiga barn (svenska, franska) och svenskspråkiga vuxna inlärare av franska (med och utan språkundervisning) tillägnar sig franskans nominalfraser. Granfeldt utnämndes 2008 till docent i fransk språkvetenskap.

Jonas Granfeldt har efter disputationen forskat främst inom mestadels externfinansierade forskningsprojekt, för vilka han också oftast varit forskningsledare, exempelvis Direkt Profil: ett program för utvecklingsgångar och utvecklingsstadier i skriven inlärarfranska (VR, 2005-08), Startålderns betydelse för språklig utveckling i franska (VR, 2009-11, med Suzanne Schlyter), Corpus de Langue Parlée en Interaction-FLE (i samarbete med Université de Lyon II, 2013-14), Muntlig språkfärdighet i främmande språk: en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext (VR, 2016-18) och The Lang-Track-App: Studying exposure to and use of a new language using smartphone technology (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, 2019-2022 med Marianne Gullberg). Forskningsprojekten har inte bara behandlat franska, utan också andra romanska språk som italienska och spanska, liksom germanska språk som engelska och tyska.

Jonas Granfeldt har också haft uppdrag som ordförande i Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA) och vice ordförande för European Second Language Association (EuroSLA). Han är för närvarande Handling Editor för tidskriften Journal of French Language Studies som ges ut av Cambridge University Press.

15).

Mer om Jonas Granfeldts forskning finns på Lunds universitets hemsida.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien