Kungl. Vitterhetsakademin

Vinciane Pirenne-Delforge

Professor Vinciane Pirenne-Delforge har den 7 juni 2022 valts till utländsk ledamot i Akademiens historisk-antikvariska klass.

Vinciane Pirenne-Delforge är född i Liège 1963 och disputerade 1992 vid Université de Liège på avhandlingen L’Aphrodite grec. Contribution à l’étude de ses cultes et de sa personnalité dans le panthéon archaïque et classique. Hennes forskningsområde är inom antik grekisk religion och hon innehar sedan 2017 stolen ”Religion, histoire et société dans le monde grec antique” vid det prestigefyllda Collège de France i Paris.

Pirenne-Delforge har en omfattande produktion inom grekisk religionsforskning med en tyngdpunkt inom den antika polyteismen och hennes forskning behandlar bl.a. vilka uttryck den antika polyteismen tog sig i form av kulthandlingar samt den antika människans förståelse av det gudomliga. Pirenne-Delforge är en av grundarna till tidskriften Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque och är i dag tidskriftens utgivare.

För en närmare beskrivning av Pirenne-Delforges forskning och bibliografi, se

https://www.college-de-france.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/index.htm

Publicerad den   Ledamöter

om ledamöter

Akademiens ledamöter tillhör de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Att bli invald i Akademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Akademien är uppdelad i två klasser med 30 ledamöter (upp till 72 år) i varje klass: den historisk-antikvariska (arkeologi, estetiska vetenskaper, etnologi, företagsekonomi, historia, kulturgeografi, nationalekonomi, religionsvetenskap, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap m.m.) och den filosofisk-filologiska klassen (exegetik, filosofi, juridik, litteratur, psykologi, språk m.m.). Akademien har dessutom ett sextiotal arbetande ledamöter som är över 72 år samt hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200. Ledamöterna väljs på livstid men kan utträda ur Akademien efter skriftlig anmälan.

H.M. Konungen är Kungl. Vitterhetsakademiens beskyddare, H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan är första hedersledamöter.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien