Kungl. Vitterhetsakademin

Stefan Helgesson

Stefan Helgesson, professor i engelska vid Stockholms universitet, har vid plenum den 7 mars 2023 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Stefan Helgesson, född 1966, är sedan 2011 professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet. Han disputerade vid Uppsala universitet 1999 på en avhandling i litteraturvetenskap, i vilken han utforskade texter av de tre sydafrikanska författarna Njabulo Ndebele, Nadine Gordimer och JM Coetzee i relation till 1980-talets politiska omvälvningar. Avhandlingen publicerades senare i omarbetad form (University of KwaZulu-Natal Press, 2004). Under perioden 2003 – 2005 var han verksam som postdoktor vid University of KwaZulu-Natal i Pietermaritzburg.

Stefan Helgesson tilldelades tre stora individuella projekt inom postkolonial litteratur och världslitteratur under perioden 2002 – 2014. Ett viktigt resultat från denna period är monografin Transnationalism in Southern African Literature: Modernists, Realists, and the Inequality of Print Culture (Routledge 2009), en komparativ studie av litterära kulturer i Sydafrika, Moçambique och Angola. Därtill var han verksam i forskningsprogrammen ”Litteraturen i världsperspektiv” (1999 – 2004) och ”Tid, Minne, Representation” (2010 – 2015). Mellan 2016 och 2021 ledde han ett stort forskningsprogram med medel från Riksbankens jubileumsfond med titeln ”Världslitteraturer: Kosmopolitisk och vernakulär dynamik”. I programmet förenades litteraturvetare och språkvetare med antropologer genom begreppet vernakulär i en vid betydelse. Genom begreppet inkluderas frågor om litteraturspråkens hierarkisering och om översättning, liksom sociolingvistiska och antropologiska frågor. Både ur begreppen ”värld” och ”litteraturer” utvinns viktiga, nya betydelser. Programmet har bland annat resulterat i fyra band utgivna på förlaget Bloomsbury Academic under samlingstiteln Cosmopolitan-Vernacular Dynamics in World Literature, 2022. Stefan Helgesson är vidare en av redaktörerna och författarna till Handbook of Anglophone World Literatures (de Gruyter 2020), som skärskådar engelskans roll som globalt litteraturspråk, ger översikter över enskilda nationella litteraturer och presenterar olika teoretiska och metodiska ingångar till begreppet världslitteratur.

År 2022 återkom Stefan Helgesson till en postkolonial problematik i boken Decolonisations of Literature: Critical Practice in Africa and Brazil after 1945 och vidgade då forskningshorisonten ytterligare till att omfatta brasiliansk litteratur under samlingsnamnet ”Global South”, för det studerade geografiska området. I en komparativ, begreppshistorisk ansats undersöks själva litteraturbegreppets föränderlighet i fyra postkoloniala kontexter. Etiska överväganden spelar i volymen, liksom i många andra av hans vetenskapliga arbeten, en framträdande roll.

Stefan Helgesson är en internationellt mycket erkänd forskare med ett brett nätverk, han ingår i redaktionen för flera internationella tidskrifter, har suttit med i styrelsen för International Compatative Literature Association (ICLA) och är ledamot av Academia Europæa.

Läs mer om Akademiens nyinvalda ledamöter här.

Kungl. Vitterhetsakademiens
ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 175. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien