Kungliga Vitterhetsakademin

Ny antologi om medeltida handskrift

Den nya antologin En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430 är en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria med Jonas Nordin och Janken Myrdal som redaktörer.

Handskriften Codex Upsaliensis B 68 är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons landslag men den är också ett vittne från de tidsperioder som boken har varit i omlopp.

Ett seminarium på Uppsala universitetsbibliotek som hölls 2017 inom ramen för projektet ”Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu” ligger till grund för antologin. Nio författare ger sina tolkningar av bokens öde utifrån filologiska, kodikologiska och bokhistoriska perspektiv. I en nyfilologisk tradition studerar de boken som artefakt och läsaren får ta del av analyser av hur den har producerats, vilka som antas ligga bakom dess tillkomst samt av textens sociala sammanhang och dess fortlevnad.

Codex Upsaliensis B 68 är en av de rikast bildsatta handskrifterna från svensk medeltid. Det icke-religiösa bildmaterialet skildrar andra företeelser och idéer än de bildmotiv som återfinns i våra medeltida kyrkor och är därför ett viktigt komplement till kunskapen om svensk medeltidshistoria.

information

Medverkande författare: Per Cullhed, Kaj Janzon, Eva Lindqvist Sandgren, Janken Myrdal, Anna Nilsén, Jonas Nordin, Eva Nyström, Per-Axel Wiktorsson, Patrik Åström.

Fakta om boken
248 sidor, häftad
Utgivningsår 2020
Serie: Konferenser 103
Pris 250 kr inkl moms
ISSN 0348-1433
ISBN 978-91-88763-18-1
Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Distribution via Eddy.se. Beställ här.

För ytterligare information eller recensionsexemplar kontakta:

Jenni Hjohlman, publikationsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Publicerad den   Publikationer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien