Kungliga Vitterhetsakademin

Priser och belöningar 2021

Terttu Nevalainen, Helsingfors, Peter Gärdenfors, Lund, Erika Weiberg, Uppsala, Jesper Olsson, Linköping är några av 2021 års mottagare av Akademiens belöningar. Gad Rausings pris, Swensonska priset och Rettigska priserna är de största priserna som Vitterhetsakademien årligen delar ut. De delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera av de övriga priserna. Priser för berömvärd lärargärning och priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tillhör de priser som Akademien inrättat på eget initiativ och bekostar med egna medel.

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning (1,3 miljoner kronor) tilldelas professor Terttu Nevalainen, professor i engelsk filologi vid Helsingfors universitet, för sin teoretiskt och metodiskt banbrytande forskning inom historisk sociolingvistik med fokus på det engelska språkets utveckling.

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhälls­vetenskaplig forskning (700 000 kr) tilldelas professor Peter Gärdenfors, Lund, för sitt nydanande och originella bidrag till humanvetenskaplig forskning, särskilt genom sin utveckling av det kognitionsvetenskapliga fältet.

De Rettigska priserna (250 000 kr var) tilldelas:

Docent Erika Weiberg, Uppsala, för sin forskning kring hur miljö- och klimatförändringar påverkar samhällsutveckling och socioekonomiska strukturer, av stor betydelse inte bara för förståelsen av antiken utan även för vår egen samtids behov av en dynamisk samverkan mellan människa, klimat och miljö.

Professor Jesper Olsson, Linköping, för att han, på den moderna prosans och poesins fält, förenar teoretiskt nytänkande med en anmärkningsvärd interdisciplinär bredd, internationella åtaganden med populärvetenskap och analytiskt skarpsinne med en vid överblick.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet (50 000 kr var samt 20 000 kr till respektive skolbibliotek) är i år inriktat mot filosofi och psykologi, religionskunskap och klassiska språk och tilldelas lärarna Kerstin Ekholm, Fyrisskolan, Uppsala, Thérèse Halvarson Britton, Globala gymnasiet i Stockholm och Ingvar Nilsson, Vasaskolan, Gävle. Se även separat pressmeddelande om lärarpristagarna.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten (50 000 kr var) tilldelas teol. dr Katarina Pålsson, Lund och fil. dr Nele Põldvere, Lund.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas docent Ingela Bergman, Arjeplog, för hennes arbete med att bygga upp och driva forskningsinstitutionen INSARC, Institutet för arktisk forskning, vid Silvermuseet i Arjeplog. Se även separat pressmeddelande om Gustaf Aldolfsmedaljen.
Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas akademisekreterare Maria Nyström Peck för hennes engagerade, mångsidiga och värdefulla insatser inom Akademiens administration.

Samtliga belöningar kommer att omnämnas vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtids­sammankomst i Riddarhuset den 19 mars som 2021 genomförs digitalt.

information

Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,3 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priserna (á 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien