Kungliga Vitterhetsakademin

Akademiens ledamöter tilldelas H.M. Konungens medalj

Akademiens hedersledamot Prinsessan Christina, Fru Magnuson, ständige sekreterare Karin Helander och arbetande ledamot Göran Herméren har tilldelats H.M. Konungens medalj vid medaljförläning den 6 juni 2021.

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj för särskilda förtjänster.

H.M. Konungens medalj, 12:e storleken med briljanter i kedja, tilldelas Akademiens hedersledamot Prinsessan Christina, Fru Magnuson, för stora ideella samhällsinsatser på flera områden.

H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, tilldelas Akademiens ständige sekreterare, Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende.

H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, tilldelas arbetande ledamot Göran Herméren, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, för betydande insatser inom det moralfilosofiska forskningsområdet.

En medaljförläningsceremoni planeras till hösten.

Samtliga medaljförläningar 6 juni 2021, Sveriges Kungahus

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien