Kungl. Vitterhetsakademin

Maria Nyström, Göteborgs universitet, och Antonios Pontoropoulos, Uppsala universitet.

Gihls storstipendium

Gihls storstipendium delas i år ut för första gången. Maria Nyström, Göteborgs universitet, och Antonios Pontoropoulos, Uppsala universitet, tilldelas 220 000 kr var för 9 månaders forskningsarbete vid Svenska Institutet i Rom för läsåret 2022–2023.
Storstipendiet finansieras av Stiftelsen Ingrid och Torsten Gihls fond. 

beviljade projekt

Fil.dr Maria Nyström, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Platsskapande och urbana strategier i en postindustriell stad –förnyelse i Testaccio-Ostiense, Rom

Studiens övergripande syfte är att kartlägga det industriella kulturarvets roll i stadsutvecklingsprocesser. Roms industriella kulturarv är en viktig del i den samtida stadsförnyelsen enligt Roms kommun. Många ambitiösa projekt har påbörjats i före detta industriområden, men få har genomförts enligt planerna. Genom begreppet “permanentat provisorium” undersöks hur två platser i Testaccio-Ostiense används strategiskt i stadsutvecklingen och hur det informella bruket påverkar platsskapandet. Resultaten kommer att bidra till att nyansera bilden av hur, och med hjälp av vem, stadsförnyelse sker då officiella strategier och lokala initiativ tillsammans tolkar det industriella arvet.

Fil.dr Antonios Pontoropoulos, litteraturvetare och klassisk filolog, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Brev och representationer av kulturella identiteter i Alexanderromanen: senantika receptioner

Projektet undersöker ett par fiktiva brev och deras representationer av kulturella identiteter i kontexten av den så kallade Alexanderromanen som är en fiktionaliserad biografi av Alexander den store. I Alexanderromanen inkluderas 35 fiktiva brev, de cirkulerades delvis som självständiga epistolära text i stora antikbrevsamlingar. Syftet är att se hur epistolära texter och deras litterära motiv strukturerar textens kulturära överföring och reception i olika historiska och litterära miljöer. Projektet fokuserar på brev som ingår i den s.k. β- recensionen från Bysans (500-hundratalet ef.Kr.) och på en senantik text på latin, med namnet De rebus gestis Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo Graeco, som tillskrivs Julius Valerius (400-hundratalet e.kr.). Projektet är ett betydande bidrag till studier av brevlitteratur och Alexanderromanen.


om gihls storstipendium ur Stiftelsen Ingrid och Torsten Gihls fond

Stiftelsen beviljar bidrag till resor och uppehälle åt forskare som bedriver studier vid Svenska Institutet i Rom. Storstipendiet är framför allt avsett för yngre forskare, oavsett ämne eller fakultetstillhörighet. Bedömningskriterierna är projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom/Italienvistelsens relevans för forskningsuppgiften. Stipendiaten förväntas delta aktivt i Svenska Institutets löpande verksamhet som seminarier och andra aktiviteter. Viss medverkan i undervisning kan även förekomma efter överenskommelse med Institutets direktör eller vice direktör. Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium vid Institutet och bereds tillfälle att delta i Institutets kurser i antikens kultur och samhällsliv respektive konstvetenskap.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien